SAVE ROCK AND ROLL- FALL OUT BOYS

I am additing with this new album, it is make me confuse, I do not know which songs I most like to download. In general I love this album!

Save Rock and Roll is the fifth studio album by the American rock band Fall Out Boy. It was produced by Butch Walker and released April 16, 2013, through Island Records. Following multiple touring stints and a mixed fan reaction to fourth record Folie à Deux (2008), the members of Fall Out Boy decided to take a break at the end of 2009. During the hiatus, each member of the group pursued individual musical interests. The band felt it necessary to decompress and refrained from referring to the hiatus as a “breakup”, promising to return in the future.

File:Save-Rock-And-Roll.jpgP/s I also love this album cover, maybe that have its meaning

Advertisements

Drawing contest

image

Với chủ đề Hướng về biển đảo thân yêu. Bức tranh với lá cờ đỏ sao vàng và hình ảnh người lính đứng ngước nhìn ra phía biển trong chiều dần buông,taycầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, người lính với màu đen chủ đạo thể hiện sự cống hiến âm thầm, họ là những người lính vô danh, tên tuổi họ chưa ai biết đến, nhưng ngày đêm họ đang cống hiến tuổi trẻ để làm nghĩa vụ thiêng liêng, mà chúng ta chỉ gọi họ với cái tên chung là NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO.