Drawing contest

image

Với chủ đề Hướng về biển đảo thân yêu. Bức tranh với lá cờ đỏ sao vàng và hình ảnh người lính đứng ngước nhìn ra phía biển trong chiều dần buông,taycầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, người lính với màu đen chủ đạo thể hiện sự cống hiến âm thầm, họ là những người lính vô danh, tên tuổi họ chưa ai biết đến, nhưng ngày đêm họ đang cống hiến tuổi trẻ để làm nghĩa vụ thiêng liêng, mà chúng ta chỉ gọi họ với cái tên chung là NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO.

Advertisements